refresh换一换
//
5
//
补水面膜潜力价格
//
26%
//
单人用餐的外卖增长
//
23~28岁
//
男装品类同店复购率最高的人群
//
5%
//
网红店偏好者占潮流人群比例
//
22万瓶
//
2017年双11售出拉菲品牌红酒
阅读更多
阅读更多

全网站报告畅读,四重福利来袭

CBNData推出年度会员服务
了解更多
全网站报告畅读,四重福利来袭

23

四月

电商必修课:如何评估客服的绩效?

立即查看

18

四月

阿里大数据揭秘中国跨境消费三大趋势

立即查看

18

四月

不懂新零售?行业专家及优秀品牌领你入门!

立即查看
阅读更多
feedback

意见

反馈

contact-us

联系

客服

back-to-up

回到

顶部